Taxaties

Bij een woningtaxatie gaat het om de waardeschatting van een huis. Om dit zo goed mogelijk te doen is specialistische kennis nodig. Deze hebben wij in huis!

Marktomstandigheden vormen een belangrijke factor bij de waardering van woningen. Het is belangrijk dat een taxateur kennis heeft van de lokale markt en weet wat er in bepaalde omgevingen speelt. De prijsontwikkelingen op de markt van min of meer vergelijkbare woningen in de omgeving zijn van groot belang. En natuurlijk spelen ook (inter)nationale en regionale marktomstandigheden een rol.

Andere belangrijke factoren bij woningtaxaties zijn onder andere privaat- en publiekrechtelijke aspecten, de bouwtechnische toestand van de woning, eventuele verontreinigingen en -niet te vergeten- de fysieke aspecten van de woning zoals de inhoud, oppervlakte, de aanwezigheid van tuin, garage, balkon, isolerende voorzieningen enzovoort.

Een woningtaxatie wordt altijd met een bepaald doel uitgevoerd.

Het doel van de taxatie kan zijn:

  • Het verkrijgen van (hypothecaire) financiering
  • Het verkrijgen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
  • Het bepalen van de waarde voor- en na een verbouwing
  • Het maken van een juiste afweging bij aan- of verkoop van panden
  • De verdeling en overdracht van de waarde bij nalatenschap of boedelscheiding

Met alle hierboven genoemde factoren dient een taxateur rekening te houden.

De rapporten die wij opstellen voldoen aan de criteria om gevalideerd (gewaarmerkt) te worden door een erkend instituut (meestal het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Deze ziet erop toe dat de taxatie geheel conform de richtlijnen en regelgeving is opgesteld. Met deze objectief betrouwbare en heldere taxatierapporten kunnen banken en financieringsinstellingen, geldverstrekkers, intermediairs en uiteraard ook de consumenten inzicht krijgen in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand komt.

Een goede zaak voor de consument, omdat hiermee de objectiviteit en onafhankelijkheid van het taxatierapport gewaarborgd is.

Wij bieden onze professionele diensten aan tegen scherpe all-in tarieven.

© 2024 BuroWoon • Privacy Statement